รอดครับผมกดหยุดไว้ทัน?

ผมว่าเขาอาจจะไม่ชอบวิ่งบนถนนครับ
ชอบวิ่งบนหญ้า !
#เฮี้ยขับรถ

เป้าหมาย มีไว้พุ่งชนนะครับ !
#เฮี้ยขับรถ

พี่เขาเก่ง ไม่มีทางก็ยังไปได้ !
#นับถือๆ

หมา หรือ คนขับ !
#เฮี้ยขับรถ